afhængighed

afhængighed
sg - áfhængigheden
зави́симость ж
* * *
addiction, reliance
* * *
(en) dependence (af on);
[gensidig afhængighed] interdependence;
[afhængighed af narkotika] drug dependence.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • afhængighed — af|hæn|gig|hed sb., en, er, erne, i sms. afhængigheds , fx afhængighedsforhold, afhængighedsskabende …   Dansk ordbog

  • Johan Georg Forchhammer — (July 24 1794 ndash; December 14 1865), was a Danish mineralogist and geologist.Forchhammer was born at Husum, Schleswig. After studying at the universities of Kiel and Copenhagen from 1815 to 1818, he joined Hans Christian Ørsted and Lauritz… …   Wikipedia

  • Oblikvitet — 1. Skævhed, hældning. 2. Oblikvitet er i grammatikken en afhængighed. 3. Uredelighed …   Danske encyklopædi

  • bundethed — bun|det|hed sb., en (afhængighed) …   Dansk ordbog

  • dependens — de|pen|dens sb., en, er, erne (afhængighed) …   Dansk ordbog

  • geopolitik — geo|po|li|tik sb., ken (læren om politiske begivenheders afhængighed af geografiske forhold) …   Dansk ordbog

  • morfinisme — mor|fi|nis|me sb., n (afhængighed af morfin) …   Dansk ordbog

  • narkomani — nar|ko|ma|ni sb., en (afhængighed af narkotika) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”